Övrigt under dagen

På veteranfotbollsturneringen på Ängevi kommer det att finnas en hoppborg för de minsta. Rädda Barnen sponsrar detta.